Prawie wszystkie pojazdy poruszające się po drogach publicznych muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jednak od tej reguły istnieją pewne wyjątki. O ile traktor rolniczy i przyczepa muszą mieć ubezpieczenie to kombajn jako pojazd wolnobieżny, przeznaczony do użytku wewnętrznego nie musi już posiadać polisy OC. Jednak co w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, zniszczeń czy na przykład pożaru? Czy istnieje ubezpieczenie chroniące kombajn rolniczy?

Ubezpieczenie maszyn rolniczych

Istnieje rodzaj polisy, która może obejmować maszyny rolnicze w tym wyżej wspomniany kombajn. Większość rolników zawiera umowy wyłącznie na czas trwania prac polowych. Jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne, ponieważ płacimy wyłącznie za czas, w którym urządzenie pozostaje w użyciu. Jednak nie chroni to w całości maszyn na przykład w przypadku pożaru poza okresem obowiązywania ubezpieczenia. Statystycznie bardzo często dochodzi do pożaru w szczególności, jeśli chodzi o maszyny rolnicze, które posiadają jakiekolwiek elementy elektroniczne tak jak kombajn.

Ubezpieczenie kombajnu

Kombajn to jedno z droższych urządzeń w gospodarstwie rolnym. Cena całego zestawu może sięgać nawet jednego miliona złotych w przypadku nowego modelu. Sprzęt rolniczy corocznie zyskuje na swojej wartości, a nie traci. Dlatego też warto zawrzeć umowę na ubezpieczenie OC nawet na okres 3 miesięcy, czyli czas trwania prac polowych. Musimy jednak liczyć się z faktem, że polisy 3-miesięczne wcale nie będą tańsze od polis całorocznych. Ich kwota może sięgać nawet około 75% polisy całorocznej.

Co chroni polisa OC?

W przypadku ubezpieczenia OC maszyn rolniczych obejmuje ono pożar kombajnu, grad, huragan, uderzenie pioruna, powódź, osunięcie się ziemi, kolizje, czy kradzieże. Oczywiście zakres ubezpieczenia jest uzależniony od wariantu, jaki wybierzemy w danym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Dlaczego warto ubezpieczyć kombajn rolniczy ?

W okresie wzmożonych prac polowych kombajn rolniczy jest bardzo mocno eksploatowany, a tym samym narażony na wszelkiego rodzaju awarie w tym zwarcie instalacji elektrycznej. W przypadku, gdy dojdzie do pożaru kombajnu maszyna nie będzie nadawała się zupełnie do użytku, bądź będzie wymagała bardzo kosztownej naprawy, co niesie ogromne straty dla gospodarstwa rolnego. Bardzo często kombajn jest zapełniony ziarnem lub znajduje się w pobliżu innych maszyn rolniczych i może spowodować również ich zapłon. Zniszczenie kombajnu wskutek pożaru uniemożliwia również kontynuację prac polowych, co również wiąże się z kosztami najmu maszyny od innego rolnika.

Comments are closed.